Sitemap    |    Mijn Mendel    |    Contact
  Zoeken

Nieuws

No articles match criteria.

Burgerschapsdag

Op dinsdag 4 januari 2011 vond onze eerste Burgerschapsdag plaats, het overkoepelend thema is 'Ik kies zelf!' Aan het begin van dit schooljaar hebben de leerlingen van de tweede klassen in het kader van Burgerschap een programma gevolgd van Omgangslessen; hoe met elkaar om te gaan, grenzen aangeven, groepsdruk, het verschil tussen plagen, pesten, kwetsen en irriteren. Dit alles onder begeleiding van de mentoren.

Tijdens de Burgerschapsdag waren er vier invalshoeken:

  • Kinderconsument: presentatie, interactief over veilig internet gebruik, cyberpesten, bezemen, foto's bewerken etc.
  • Brijder: workshops over alcohol en drugs
  • Halt: workshops over stelen onder groepsdruk
  • Dansgroep Underconstruction: over loverboys. Dansvoorstelling met nabespreking.

Deze twee dagen zijn dit jaar voor het eerst gehouden. We hebben inmiddels veel enthousiaste reacties van zowel collega's als leerlingen. Interessant is dat de dag mede vanwege inbreng van ouders (van de ouderpanels) tot stand gekomen is. Al een aantal jaren is er tijdens de ouderavond van de tweede klassen een presentatie over Veilig Internet, gegeven door iemand van de Kinderconsument. Suggestie van ouders was een dergelijke presentatie aan de leerlingen aan te bieden. Dit heeft dus tijdens deze Burgerschapsdag plaatsgevonden en werd door de leerlingen als heel geslaagd genoemd. De presentatie was afgestemd op tweede klassers en erg aansprekend doordat er op actuele zaken werd ingegaan en veel van wat mogelijk is via internet direct op het scherm werd geïllustreerd.

Direct gevolg was dat leerlingen zich erg bewust waren van het feit dat er wellicht foto's van de dag (van hen dus) op de website van school zouden worden geplaatst en zich ineens afvroegen of dat wel veilig is. Uiteraard wordt kritisch gekeken naar welke foto's van leerlingen op de site worden geplaatst en hebben ouders hiervoor toestemming gegeven middels een vraag op het aanmeldingsformulier.

Reacties van leerlingen:
Kinderconsument; Dit ging over het internet, dat er veel kinderen gepest worden op het internet. (cyberpesten/bezemen) . De meneer die dit allemaal toelichtte onderzoekt(bekijkt) wat er allemaal op hyves gebeurd.
Loverboys; Het dansteam 'underconstruction' deed een voorstelling die te maken had met loverboys. Zoals hoe je moet uitkijken met mensen die je niet goed kent en wel bijv. op hyves hebt zitten.
Halt; Zij vertelde wat de gevolgen waren van voornamelijk diefstal. En dat kinderen die iets stelen dan te maken krijgen met HALT (het alternatief). Het was erg interessant en leerzaam. Ik vond zelf de Brijder erg goed. Het is goed dat er veel werd vermeld omdat veel kinderen onder de 18 jaar nu al in coma raken door te veel alcohol gebruik. Per half jaar zijn dat ongeveer 500 kinderen. Dit vond ik wel erg schokkend maar toch interessant. Ik vond het goed dat deze workshops er vandaag waren want het waren leerzame onderwerpen. Leerling 2Ah.

Thema loverboys: dansvoorstelling.
Wij schrijven over Loverboys. We hebben dit gekozen omdat dit onderwerp ons wel bekend voorkomt. Wij hebben dit wel eens voorbij zien komen in boeken. Wij vinden loverboys (natuurlijk..) erg slecht. De workshop werd gehouden in de vorm van een dans. De dans was erg leuk. Wij zijn er door deze presentatie achter gekomen dat ook jongens in de ban kunnen raken van loverboys. Het kan iedereen gebeuren. Wij vonden dit een leuke presentatie omdat het creatief bedacht was en je hoefde alleen maar te kijken, niets anders te doen. Aantal leerlingen 2G.

Thema cyberpesten, bezemen: presentatie Kinderconsument.
Het onderwerp kinderconsument sprak mij het meest aan omdat, het je aan het denken zette. Het ging er over dat als je een foto of tekst op het internet zet dat je er die er nooit meer af krijgt. Als je later een baan wilt dat je van die foto's en teksten op het internet nog last kan krijgen, om de baan te krijgen. Leerling 2Ah.

Alcohol en drugs
Het is belangrijk dat je niet van heel jongs af aan aan de alcohol gaat want dat heeft veel gevolgen. Zelf ben ik nog onder de 16 en drink ik het ook niet, mijn broer is net 16 geworden en heeft wel al bier en champagne geproefd. Verder nemen ijn ouders ook wel eens een biertje of een wijntje. Ik vind het erg belangrijk dat ik tot m'n 16de niet drink want ik weet dat het slecht is. Het was bijzonder te horen dat je door alcohol gewoon 10 IQ punten lager kan halen oftewel van vwo naar vmbo niveau kan gaan. De presentatie was erg boeiend en leerzaam. Je weet waar je voortaan op moet letten en hoeveel glaasjes je mag. Leerling 2Ah

Bureau Halt
Ik vond dit het meest interessant omdat Bureau Halt heel belangrijk is voor kinderen van onze leeftijd. Vooraf dacht ik dat dat het wel interessant zou worden en je veel zou leren en dat was ook zo. We hebben namelijk geleerd wat voor straffen je kan krijgen, wanneer en waarom je naar bureau Halt moet en wie er naartoe moeten. En tussendoor zaten er ook nog leuke filmpjes bij. Het is een soort politiebureau voor jeugd. Leerling 2Ah en 2EGA.

Mendelcollege    •    Pim Mulierlaan 4    •    2024 BT    •    Haarlem    •    023 - 52 58 421