Aanmelden brugklas

Geachte ouders/verzorgers,

Door middel van onderstaand aanmeldformulier kunt u uw kind aanmelden voor het Mendelcollege. De voorwaarden die bij de aanmelding en toelating van kracht zijn, kunt u hier nalezen. De bijlagen die in de voorwaarden vermeld staan, kunt u persoonlijk afgeven op het Mendelcollege:

Inleveren van de bij de aanmelding behorende documenten kan op alle werkdagen van maandag 19 februari t/m vrijdag 23 februari en maandag 5 maart t/m maandag 12 maart van 14.00 tot 16.00 uur.

Daarnaast kunt u langskomen op: woensdag 7 maart van 14.00 tot 17.00 uur, donderdag 8 maart van 14.00 tot 18.00 uur en maandag 12 maart van 19.00 tot 21.00 uur.

Dit aanmeldingsformulier kan alleen in behandeling worden genomen als het is ingevuld en verzonden op uiterlijk 12 maart 2018 én als de vereiste bijlagen door ons zijn ontvangen op uiterlijk maandag 12 maart 2018 vóór 21.00 uur.

Wij danken u hartelijk voor het aanmelden van uw kind op het Mendelcollege.

Velden met een * zijn verplicht.

De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs in schooljaar 2018-2019 bedraagt            € 400,-. De hoogte van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag wordt jaarlijks in rekening gebracht.

De extra bijdrage voor tweetalig onderwijs in schooljaar 2018-2019 bedraagt            € 400,-. De hoogte van de TTO-bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Het bedrag wordt jaarlijks in rekening gebracht.

Uitstroomprofiel Leerlingvolgsysteem

(dit is een getal >193)
(dit is een getal >193)

Gegevens van de leerling

Aanvullende gegevens van de leerling

Geslacht *
Is de leerling in Nederland geboren? *
Zijn er leerproblemen/onderwijsbelemmeringen bijv. dyslexie, adhd, pdd-nos of fysieke belemmeringen? *
Is er begeleiding (geweest)?
Zijn er bijzonderheden bijv. in de thuissituatie waarvan u wilt dat de school op de hoogte is? *

Als u prijs stelt op het mondeling toelichten van bijzonderheden, dan vragen wij u een afspraak te maken met een afdelingsleider via het secretariaat van de school: info@mendelcollege.nl

Woonsituatie

De leerling woont *

Gegevens ouder 1

Relatie tot het kind *
Adres ouder 1 *

Via dit e-mailadres ontvangt u van ons informatie.

Gegevens ouder 2

Relatie tot het kind
Adres ouder 2

Waarschuwen in geval van nood

Wie mag de school bellen als de ouders niet bereikbaar zijn? (Bijvoorbeeld familielid/buren)

Financiën

De rekeninghouder is *

Broer of zus

Heeft de leerling (een) broer(s) en/of zus(sen) * op het Mendelcollege?

Opmerkingen

Ten slotte

 

Ouders en leerling,

  • verlenen toestemming voor het opvragen van leerlinggegevens bij de huidige school

  • onderschrijven de levensbeschouwelijke richting van de school

  • hebben geen bezwaar tegen gezamenlijke activiteiten van jongens en meisjes, zowel binnen de reguliere lessen als bij buitenschoolse activiteiten

  • verplichten zich tot deelname van de leerling aan binnen- en buitenlandse reizen en dagexcursies die deel uitmaken van het onderwijs

  • verplichten zich de jaarlijkse schoolnota te betalen voor onder andere leerlingkluisjes, reizen, dagexcursies en voorzieningen zoals de mediatheek. De schoolnota staat los van de vrijwillige ouderbijdrage

We gaan er vanuit dat u geen bezwaar heeft tegen het plaatsen van foto's van uw kind op de website of in brochures. Foto's voor de website of brochures worden door de school zorgvuldig geselecteerd en dienen slechts ter verlevendiging van de tekst.

Door het verzenden van het formulier verklaren beide ouders akkoord te gaan met de inschrijving en verklaren zij de gegevens naar waarheid te hebben ingevuld.

 

Ontdek je talenten