Gender & Sexuality Alliance Mendelcollege

1 december 2017

bandjesTer voorbereiding van de komende Paarse Vrijdag op 8 december is de afgelopen weken een Gender & Sexuality Alliance (GSA) opgericht op onze school. Een Gender & Sexuality Alliance bestaat uit een groep leerlingen en docenten die de onderlinge acceptatie van mensen met een verschillende seksuele geaardheid binnen school willen bevorderen. Inmiddels nemen er al meer dan twintig leerlingen aan deel. Onze gemeenschappelijke ervaring is dat de verschillen in geaardheid op onze school toch nog vaak op weerstand en afkeuring stuiten. Wij zetten ons in voor een opener en toleranter klimaat waar het ‘diversiteit’ betreft.

We willen die openheid en tolerantie gedurende het jaar door middel van verschillende activiteiten nastreven. Daarbij richten we ons in eerste instantie op Paarse Vrijdag.

We hopen dat dit initiatief omarmd wordt door meer leerlingen en docenten, iedereen is welkom er aan deel te nemen.

Contact

Mendelcollege                       
Pim Mulierlaan 4                       
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

 

 

Ontdek je talenten