Mendel International

internationalisering activiteit collage

Op het Mendel ondernemen we allerlei activiteiten waarin we kennis maken met andere culturen, zoals buitenlandse reizen en uitwisselingen. Natuurlijk helpen nieuwe media en de talen Engels, Frans en Duits ons bij het onderhouden van contacten met buitenlandse leerlingen.

Internationalisering leeft door de hele school. In maart doen leerlingen van de brugklas mee aan World Maths Day, een internationaal wiskundetoernooi via internet waar jongeren van over de hele wereld tegen elkaar strijden. Onder leiding van de techniekdocenten bouwen leerlingen van de Robocup Junior-club zelf robots en doen mee aan nationale en internationale robotwedstrijden.

De internationaliseringsactiviteiten brengen onze leerlingen in contact met mensen uit andere landen. Voor een project van het vak Duits houden leerlingen interviews met voorbijgangers in Aken. Leerlingen met Duits in het examenpakket gaan al meer dan 25 jaar op uitwisseling naar Osnabrück.

De leerlingen tweetalig onderwijs gaan in de tweede klas op studiereis naar Engeland en in de derde klas staat een uitwisseling op het programma.

Uitwisselingen

bovenkant uitwisseling

Uitwisselingen zijn een belangrijk onderdeel van internationalisering op het Mendel. Het leuke van deze 'puberruil' is dat je het dagelijkse leven volgt van een leerling in het buitenland. Samen volg je lessen op de partnerschool waardoor je een idee krijgt van het onderwijs in een ander land. Daarnaast zijn er gezamenlijke excursies en opdrachten. Gedurende de uitwisseling verblijf je enige dagen bij je partner en het gastgezin. Omgekeerd ben jij voor een paar dagen gastheer/vrouw voor je partner bij het tegenbezoek aan Haarlem.

Het Mendelcollege organiseert momenteel twee uitwisselingen met scholen in Duitsland. Leerlingen uit 5 vwo met Duits als examenvak kunnen hun kennis van taal en cultuur testen door vrijwillig deel te nemen aan een uitwisseling met het Gymnasium In der Wüste in Osnabrück. Leerlingen uit de derde klas van het tweetalig onderwijs nemen deel aan een uitwisseling met tweetalig onderwijsscholen in Duitsland.

Buitenlandse reizen

bovenkant romereis

Alle leerlingen brengen tijdens hun periode op het Mendelcollege minstens één bezoek aan het buitenland. Examenkandidaten havo en vwo gaan naar Parijs, Berlijn, Londen of Rome (gymnasium). Mavo-leerlingen gaan in de derde klas op survivalkamp in de Ardennen.

Ontdek je talenten