Mendel International

internationalisering activiteit collage

Op het Mendelcollege kijken we graag naar de wereld om ons heen. Dat doen we door het ontplooien van allerlei activiteiten waarbij leerlingen kennis maken met andere culturen. We organiseren reizen naar het buitenland en uitwisselingen met buitenlandse scholen. Nieuwe media en onze kennis van het Engels, Frans en Duits helpen ons met het onderhouden van contacten met de buitenlandse leerlingen.

Internationalisering leeft door de hele school. Onder leiding van de techniekdocenten bouwen leerlingen van de Robocup Junior-club zelf robots en doen mee aan nationale en internationale robotwedstrijden. Elk jaar doen leerlingen van de brugklas mee aan World Maths Day, een internationaal wiskundetoernooi via internet waar jongeren van over de hele wereld het tegen elkaar opnemen.

De internationaliseringsactiviteiten brengen onze leerlingen in contact met mensen uit andere landen. Zo houden leerlingen van de derde klassen interviews met voorbijgangers in Aken. Vwo-leerlingen met Duits in het examenpakket gaan al meer dan 25 jaar op uitwisseling naar een school in Osnabrück.

De leerlingen tweetalig onderwijs gaan in de tweede klas op studiereis naar Engeland en in de derde klas staat een uitwisseling op het programma.

Uitwisselingen

bovenkant uitwisseling

Uitwisselingen zijn een belangrijk onderdeel van internationalisering op het Mendel. Het leuke van deze 'puberruil' is dat je het dagelijkse leven volgt van een leerling in het buitenland. Samen volg je lessen op de partnerschool waardoor je een idee krijgt van het onderwijs in een ander land. Daarnaast zijn er gezamenlijke excursies en opdrachten. Gedurende de uitwisseling verblijf je enige dagen bij je uitwisselingspartner en het gastgezin. Omgekeerd ben jij voor een paar dagen gastheer/vrouw voor je uitwisselingspartner bij het tegenbezoek aan Haarlem.

Het Mendelcollege organiseert momenteel twee uitwisselingen met scholen in Duitsland en twee met scholen in Spanje. Leerlingen uit 5vwo met Duits als examenvak kunnen hun kennis van taal en cultuur testen door vrijwillig deel te nemen aan een uitwisseling met het Gymnasium In der Wüste in Osnabrück. Leerlingen uit de derde klas van het tweetalig onderwijs nemen deel aan een uitwisseling met een tweetalige school in Eurovillas of in Alcalá de Henares, beide in de omgeving van Madrid in Spanje, of in Hannover, Duitsland.

Buitenlandse reizen

bovenkant romereis

Alle leerlingen brengen tijdens hun periode op het Mendelcollege minstens één bezoek aan het buitenland. Examenkandidaten havo en vwo gaan naar Parijs, Berlijn, Londen of Rome (gymnasium). Mavo-leerlingen gaan in de derde klas op survivalkamp in de Ardennen.

Uitwisselingen

Uitwisselingen

Tweetalig onderwijs

Tweetalig onderwijs

Londen

5H Londen

5H Londen

Parijs

6V Parijs

6V Parijs

Ontdek je talenten