Mendelhistorie

mendelhistorie

Het Mendelcollege is een school met een lange en rijke traditie. De geschiedenis van het Mendelcollege begint in 1947, als de paters Augustijnen van het Triniteitslyceum een dependance stichten. Deze dependance wordt in 1953 verzelfstandigd tot het Mendelcollege. De school valt onder het bestuur van de Thomas a Villanova Stichting en wordt in 1976 overgedragen aan een lekenbestuur. Het Mendelcollege was toen een hbs (hogereburgerschool) voor jongens, vanaf 1964 kwamen er ook meisjes. Met de invoering van de Mammoetwet in 1968 werd de hbs opgevolgd door de vijfjarige havo en het zesjarige vwo.

Op 1 januari 1985 start een nieuwe fase van het Mendelcollege, als de bestuurlijke fusie met de Scholengemeenschap Alwin een feit wordt. De Scholengemeenschap Alwin komt voort uit een fusie tussen de in 1939 gestichte Jeroen Mavo, de in 1919 gestichte Lucia Mavo en de in 1951 gestichte Don Bosco Leao.

Het Mendelcollege, zoals dat nu bestaat, stamt uit 1993. Het huidige Mendelcollege is een interconfessionele (rk en pc) scholengemeenschap geworden door een fusie met de Alwin Mavo en de (protestants-christelijke) Eikenhof Mavo (gesticht in 1915).

AugustinusDe ideeën van Augustinus (354-430 n.Chr.) leidden en leiden de onderwijskundige opvattingen van het Mendelcollege. Paters Augustijnen wilden van oudsher de wetenschap en het geloof combineren. Naast het geloof werd en wordt door hen het leren en onderwijzen van groot belang geacht. Binnen hun onderwijsideeën is de verhouding tussen de leerling, de ouders en de school wezenlijk.

historie

Mendelcollege

Mendelcollege

Contact

Mendelcollege
Pim Mulierlaan 4
2024 BT Haarlem
023 - 52 58 421
info@mendelcollege.nl

Ontdek je talenten