Identiteit

identiteit

Het Mendelcollege is een school op christelijke grondslag (rooms-katholiek en protestants-christelijk). Onze school staat open voor alle leerlingen en ouders die het eens zijn met de grondslag van de school.
Onze identiteit komt naar voren in de aandacht die we hebben voor elkaar. We staan samen met leerlingen en ouders stil bij het kerst- en paasfeest, zetten ons in voor goede doelen en alle leerlingen volgen een maatschappelijke stage.

Vieringen

bovenkant kerstviering identiteit

Op het Mendelcollege besteden we op een creatieve en leuke manier aandacht aan Kerstmis en Pasen; momenten waarop iets te vieren valt.

Kerstmis
bovenkant tekst kerst identiteit2

De kerstviering is ’s avonds voor leerlingen en ouders in de aula. Tijdens de viering voeren leerlingen toneelstukjes op, we vertonen zelfgemaakte filmpjes, we lezen voor uit de Bijbel, maken muziek en zingen samen. Daarna is er tijd om samen koffie, warme chocomelk of glühwein (voor de ouders) te drinken.
We brengen ook kerstpakketten naar een verzorgingshuis vlakbij school. De pakketten worden door de leerlingen zelf samengesteld. Het is leuk om te zien hoe blij de bewoners zijn met hun cadeautjes. Het thema van de kerstviering van 2016 was 'Love came down'.

Pasen
bovenkant tekst paasviering identiteit
Naast aandacht voor het paasverhaal en veel muziek heeft de paasviering ieder jaar een thema. In de periode voor Pasen organiseren we, net als andere jaren, een actie voor het Goede Doel. De leerlingen van de brugklassen verkopen zakjes bloembollen om dit goede doel te sponsoren. Dit jaar zamelen we geld in voor het weeshuis Entebbe Early Learning School in Oeganda. Bij de basisschool is ook een weeshuis gevestigd waar ongeveer 60 kinderen onder zeer lastige omstandigheden zijn opgevangen. De school en het weeshuis is het Mendelcollege nauw aan het hart.

Goede doelen

bovenkant goede doelen identiteit

Oud-Mendelier Bibian van der Voorn zet zich in voor de Entebbe Early Learning School in Oeganda.
De 'Early Learning School' is een tehuis en basisschool waar weeskinderen wonen en naar school gaan. Voor meer informatie kun je op de website kijken: http://www.earlylearningschool.org/

Met Pasen steunen we dit project door bloembollen te verkopen en de opbrengst hiervan gaat naar de Early Learning School.

Maatschappelijke stage

bovenkant maatschappelijke stage4

In 2012 is door de overheid besloten de maatschappelijke stage voor leerlingen in het middelbaar onderwijs niet meer verplicht te stellen. Het Mendelcollege vindt maatschappelijke stage echter een belangrijk onderdeel van de vorming van de leerlingen. Het Mendelcollege heeft dan ook heel bewust vanuit zijn identiteit voor gekozen om de maatschappelijke stage voort te zetten. Om zo de betrokkenheid van leerlingen bij de wereld om ons heen te vergroten.

Alle leerlingen op het Mendelcollege lopen vroeg of laat in hun schooltijd stage bij een maatschappelijke organisatie. De leerlingen verrichten vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een dierenasiel of kinderdagverblijf. Iedere leerling zoekt een stageplek die aansluit bij zijn/haar interesses.

Ontdek je talenten