Identiteit

identiteit

Het Mendelcollege is een school op christelijke grondslag (rooms-katholiek en protestants-christelijk). Onze school staat open voor alle leerlingen en ouders die het eens zijn met de grondslag van de school.
Onze identiteit komt naar voren in de aandacht die we hebben voor elkaar. We staan samen met leerlingen en ouders stil bij het Kerst- en Paasfeest, zetten ons in voor goede doelen en alle leerlingen volgen een maatschappelijke stage.

Vieringen

identiteit vieringen

Op het Mendelcollege besteden we op een creatieve en leuke manier aandacht aan Kerstmis en Pasen; momenten waarop iets te vieren valt.

Kerstmis
De kerstviering is ’s avonds voor leerlingen en ouders in de aula. Tijdens de viering voeren leerlingen toneelstukjes op of tonen zelfgemaakte filmpjes, lezen we voor uit de Bijbel, maken muziek en zingen samen. Daarna is er tijd om samen koffie, warme chocomelk of glühwein (voor de ouders) te drinken.
We brengen ook kerstpakketten naar een  bejaardentehuis vlakbij school. De pakketten worden door de leerlingen zelf samengesteld. Het is leuk om te zien hoe blij de bewoners van het bejaardentehuis zijn met hun cadeautjes.

Pasen
Naast aandacht voor het Paasverhaal en veel muziek heeft de Paasviering ieder jaar een thema. Afgelopen Paasviering stond de viering in het thema van ‘naastenliefde’.
Bij de viering waren enkele vluchtelingen aanwezig via Stichting VluchtelingenWerk. Zij vertelden over hun vlucht naar Nederland en hun leven in een asielzoekerscentrum.
In de weken voor Pasen zamelden de leerlingen geld in door bloembollen te verkopen. De opbrengst ging naar VluchtelingenWerk Noord Holland en Stichting de Vrolijkheid, die cadeautjes uitdeelt aan kinderen in asielzoekerscentra.

Goede doelen

goededoelen

Oud-Mendelier Geertjan Berman is al jarenlang betrokken is bij Batang Pinangga, een kindertehuis voor verwaarloosde en misbruikte kinderen op de Filipijnen www.batangpinangga.com.

Vorig jaar hebben we met ruim 300 leerlingen gevast om geld op te halen voor Batang Pinangga. Twee leerlingen, Julia en Miki, hadden een Facebook pagina aangemaakt om geld op te halen (https://www.facebook.com/JuliaMIkiVoorBatangPinangga). De actie was een groot succes, er werd 16.000 euro opgehaald. Een deel van de leerlingen is blijven slapen op school en heeft de vastenactie afgesloten met een gezamenlijk ontbijt, dat natuurlijk heel erg goed smaakte!

In de zomervakantie van 2013 zijn we met een groepje leerlingen, Mendel Youth Ambassadors, naar Batang Pinangga geweest. We hebben daar geholpen in het kindertehuis en bij het verzorgen van straatkinderen. In de zomer van 2014 zijn opnieuw leerlingen naar de Filipijnen gereisd om te helpen in het kindertehuis. De reis viel ditmaal onder verantwoordelijkheid van Stichting Batang Pinannga.

http://www.youtube.com/watch?v=zIIYmGx_Bz0

Maatschappelijke stage

maatschappelijke stage

In het regeerakkoord van oktober 2012 is besloten de maatschappelijke stage voor leerlingen in het middelbaar onderwijs  niet meer verplicht te stellen. Het Mendelcollege vindt maatschappelijke stage echter een belangrijk onderdeel van de vorming van de leerlingen. Het Mendelcollege heeft dan ook heel bewust vanuit zijn identiteit voor gekozen om de maatschappelijke stage voort te zetten. Om zo de betrokkenheid van leerlingen bij de wereld om ons heen te vergroten.

Alle leerlingen op het Mendelcollege lopen vroeg of laat in hun schooltijd stage bij een maatschappelijke organisatie. De leerlingen verrichten vrijwilligerswerk bij bijvoorbeeld een dierenasiel of kinderdagverblijf. Iedere leerling zoekt een stageplek die aansluit bij zijn/haar interesses.

Ontdek je talenten